De aftrekposten voor ondernemers zijn met ingang van 1 januari 2019 tot maximaal 49,5¯trekbaar voor de inkomstenbelasting
lees meer